Kategori Arşivleri: İPLİK

İplik, lifin elde veya makinede dikiş için uygun hale getirilmiş tipidir. Modern üretim dikiş iplikleri balmumu veya diğer yağlayıcı maddeler ile (dikiş anındaki baskıya karşı koyması için) son bulur.

TEKSTİLDE LİPAZ ENZİMİ

Lipaz Enzimi ve Tekstil Endüstrisinde Kullanımı Lipazlar (EC.3.1.1.3, triasilgliserol asil hidrolaz) hayvansal ve bitkisel yağların normal koşullar altında sentezi hidrolizini katalizleyen enzimlerdir. Bunun dışında esterifikasyon, transesterifikasyon gibi reaksiyonları da katalizlemektedir. Lipazlar hayvansal, bitkisel ve doğal veya genetik olarak iyileştirilmiş mikroorganizmalardan elde edilebilir. Düşük aktivasyon enerjileri sebebiyle lipazın katalizlediği reaksiyonlar daha düşük sıcaklık ve nötral pH… Devamını oku »

BÖLGESEL OLARAK İPLİK BOYAMA

Bölgesel Olarak İplik Boyama Bu yöntemde iplik bobinleri kademeli olarak boyama banyosuna batırılır ya da iplik çileleri birbirine bağlanır ve boya çözeltisine daldırılır. Daha sonra çileler tekrar bobinler haline getirilir. İplik üstünde meydana gelen 5–60 mm‘lik değişik renkli kısımlar mulineye benzer fakat çok renkli olur.

ÇÖZGÜ HALDE İPLİK BOYAMA

Çözgü Halde İplik Boyama Dokuma tezgahında kullanılacak olan çözgüler daha dokuma tezgahına verilmeden önce çözgü boyama yöntemine göre boyanabilir. Genelde pamuklu materyallerinin çözgü halinde boyanmaları 2 farklı şekilde yapılabilir. Levende sarılı çözgü halinde boyama Yumak çözgü halinde boyama Levende sarılı çözgü halinde boyama yöntemi, Çözgü iplikleri delikli levent üzerine sarılır. Boya sirkülasyonu bu deliklerden sağlanır.… Devamını oku »

BOBİN HALDE İPLİK BOYAMA

İpliği bobinden boyama, kumaş üretiminde kullanılan renkli ipliklerin üretilmesi için en uygun ve en ekonomik yöntemdir. İpliği boyalı kumaş üreten fabrikalar, tüketici taleplerindeki değişikliklere hızlıca cevap verebilmektedirler. Bobin boyama, nakışlı ve renkli kumaşlara olan talebin artması sebebiyle son yıllarda önem kazanmıştır.  Çünkü ipliği boyalı kumaşlar; jakarlı ve armürlü makinelerde üretilen kumaşlardaki gibi dokuma ve örme… Devamını oku »

İPLİK BOYAMASINDA KULLANILAN BOYARMADDELER

Direkt Boyarmaddeler Direkt boyarmaddeler selüloz esaslı materyallerin boyanmasına yönelik olarak kullanılabilirler. Suda çözülebilir ve renkli anyonlar oluştururlar. Uygulanmalarının oldukça kolay olması en genel özellikleridir. Haslıkları genelde orta seviyede veya düşüktür. Dezavantajları ise parlak renkler için uygun olmamalarıdır. Reaktif Boyarmaddeler Tekstil materyali ile kovalent bağ oluşturmak üzere reaksiyon veren boyarmaddelerdir. Yapılarında bulunan reaktif grup, pamuk, yün,… Devamını oku »

İLMEK (FİYONK) NEDİR

İlmek ya da Fiyonk: Örme iğnelerinin ipliklere oluşturduğu özel ters U şekilli iplik halkalarından meydana gelen form yapıya ilmek adı verilir. Bu form yapı fiyonk olarak da ifade edilmektedir. Bir ilmek baş, gövde ve ayak (bacak) olarak üç kısımdan meydana gelir. İlmeklerin birbiri ile bağlantı yapması ayak ve baş kısımlarının kesişme noktalarında üste veya alt alta… Devamını oku »